Konferencje i seminaria

Konferencja DIAG'2015

alt

Cykliczna Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów – DIAG” adresowana jest
przede wszystkim do osób zajmujących się praktycznymi zastosowaniami metod i narzędzi szeroko
rozumianej diagnostyki.
Celem konferencji jest umacnianie sprzężeń pomiędzy nauką a praktyką dzięki umożliwieniu:
prezentacji istniejących problemów diagnostycznych oraz prezentacji osiągniętych rozwiązań
naukowych i technicznych.
Na tle różnorodnych zagadnień i tematów, składających się na teoretyczno-praktyczny obszar
diagnostyki technicznej urządzeń i systemów, zakłada się, że na konferencji szczególna uwaga
zwrócona zostanie na następujące zagadnienia:
   – metody i narzędzia diagnozowania systemów antropotechnicznych;
   – metody i narzędzia pomiarowe w procesach diagnozowania;
   – metody i narzędzia techniczne w diagnostyce medycznej;
   – metody i narzędzia techniczne w diagnostyce środków transportu;
   – metody i narzędzia techniczne w diagnostyce systemów i urządzeń energetycznych.

 Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…