Projekty badawcze realizowane z Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych:

1. "Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM", DOB-1-3/1/PS/2014
W powyższym projekcie realizuje zadanie pt. "Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych", PSOB/16-062/2014/WAT/P
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. - 30 czerwca 2021 r.

2. "Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej", POIR.04.01.02-00-0029/17
Wymagane do zrealizowania zadania:
- Przygotowanie zestawów czujników dla każdego pacjenta - zadanie to wiąże się również ze sprawdzeniem działania całego układu, sprawdzeniem mocowań.
- Realizacji pomiarów z udziałem pacjentów - w tym zadaniu realizowane będzie dezynfekowanie zestawu czujników, mocowanie czujników, kalibracja czujników, pomiary podczas wykonywania ruchów żuchwy dla określonego wcześniej scenariusza oraz standardowe czynności po zakończeniu badania.
- Obróbka wyników - zadanie to będzie się skupiało na przeliczeniu i transformacji wyników do określonego, wspólnego układu współrzędnych, co ułatwi dalszą obróbkę danych oraz realizację zadań symulacyjnych.
Okres realizacji: 1 marca 2018 r. - 1 marca 2019 r.