Konferencje i seminaria

alt

Cykliczna Krajowa Konferencja „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - DIAG” adresowana jest
przede wszystkim do osób zajmujących się praktycznymi zastosowaniami metod i narzędzi szeroko rozumianej
diagnostyki.
Celem konferencji jest umacnianie sprzężeń pomiędzy nauką a praktyką dzięki umożliwieniu:
prezentacji istniejących problemów diagnostycznych oraz prezentacji osiągniętych rozwiązań
naukowych i technicznych.
Na tle różnorodnych zagadnień i tematów, składających się na teoretyczno-praktyczny obszar
diagnostyki technicznej urządzeń i systemów, zakłada się, że na konferencji szczególna uwaga
zwrócona zostanie na następujące zagadnienia:
– metody i narzędzia diagnozowania systemów antropotechnicznych;
– metody i narzędzia pomiarowe w procesach diagnozowania;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce medycznej;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce środków transportu;
– metody i narzędzia techniczne w diagnostyce systemów i urządzeń energetycznych.

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…

Część szkolna MWK poświęcona będzie głównie wykorzystaniu technologii EH (energy harvesting) w technice
pomiarowej.
Część konferencyjna MWK obejmować będzie prezentację zagadnień zgłaszanych przez uczestników i ma stanowić
odzwierciedlenie stanu aktualnie realizowanych badań oraz projektów. Wiodącymi obszarami tej tematyki są:
- dydaktyczne problemy metrologii,
- teoria pomiaru,
- metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
- radiometria,
- systemy pomiarowe,
- monitoring,
- kompatybilność elektromagnetyczna,
- metrologia medyczna,
- diagnostyka techniczna,
- systemy zarządzania jakością,
- metrologia w Siłach Zbrojnych RP.

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać na dedykowanej stronie…