Konferencje

Instytut Systemów Elektronicznych jest zaangażowany w różne formy prac organizacyjnych na rzecz środowiska naukowo-dydaktycznego. Za najwyższą formę tego zaangażowania można uznać organizację konferencji naukowych. Instytut jest głównym organizatorem dwóch cyklicznych krajowych konferencji: MWK oraz DIAG.

W cyklu 2-letnim organizowana jest Szkoła-Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo (MWK). Impreza ta posiada wieloletnią tradycję i niemal stałą grupę uczestników. Jej pierwszym animatorem był prof. Jerzy Barzykowski. Istnieje nieprzerwanie od 1993 roku i związana jest z obchodami Światowego Dnia Metrologii (powszechnie uznawane święto metrologów przypada na dzień 20 maja, w rocznicę podpisania Konwencji Metrycznej). Uczestnikami Szkoły-Konferencji są pracownicy wyższych uczelni, instytutów naukowo – badawczych, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji świadczących szeroko rozumiane usługi na rzecz obronności państwa. Jej współorganizatorem jest Wojskowe Centrum Metrologii Ministerstwa Obrony Narodowej, a patronat sprawuje Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

W cyklu 2-letnim organizowana jest konferencja Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów (DIAG). Pierwszym animatorem tej imprezy i jej wieloletnim przewodniczącym był prof. Lesław Będkowski. Cykl istnieje od 1986 roku. Współorganizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej oraz Zespół Diagnostyki Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Konferencja ma zasięg ogólnokrajowy, z częstym udziałem gości zagranicznych. Trzon uczestników tworzą pracownicy uczelni, instytutów badawczych i firm zajmujących się działalnością diagnostyczną.

Współpraca krajowa i zagraniczna

Aktualnie Instytut posiada zawarte porozumienia o współpracy lub realizuje współpracę na zasadach partnerskich m. in. z następującymi instytucjami:
- Wojskowe Centrum Metrologii, Warszawa, ul. Puławska 4/6
- Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, ul. Szaserów 128
- Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Transportu
- Instytut Energetyki, Warszawa, ul. Mory 8
- Instytut Elektrotechniki, Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa, ul. Wólczyńska 133
- Instytut Kolejnictwa Warszawa, ul. Chłopickiego 50
- firma SOLIS, Warszawa, ul. Farysa 61
- firma ACCURO-SUMER, Warszawa, ul. Kolejowa 15/17
- firma QUMAK, Warszawa, al. Jerozolimskie 136
- Państwowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Telekomunikacji, Radioelektroniki i Technik Elektronicznych, Lwów, Ukraina.

wcmwimpwpl
ienielitme
iksolis
accuro_sumerqumak