Współpraca krajowa i zagraniczna

Aktualnie Instytut posiada zawarte porozumienia o współpracy z następującymi instytucjami: