Metrologia ogólna

Program kursu specjalistycznego nr 197 (kod 8000028, poz. 197)

Organizator

Wydział Elektroniki WAT
Instytut Systemów Elektronicznych
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel.: 261 83 90 82, 261 83 91 35

Cel

Przygotowanie oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej do realizacji zadań na stanowiskach metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych

Dla kogo przeznaczony?

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, podoficerów, specjalistów i techników resortu Obrony Narodowej zajmujących lub przewidzianych do objęcia stanowisk metrologów i kierowników w wojskowych laboratoriach metrologicznych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

  • czas trwania 5 dni,
  • termin realizacji zgodnie z decyzją DKiSzW,
  • zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie,
  • zajęcia prowadzone w formie wykładów,
  • zaliczenie kursu następuje na podstawie wyników egzaminu końcowego.

Plan kursu

Lp.WyszczególnienieLiczba
godzin
Forma
zaliczenia
1 Podstawowe pojęcia metrologii, układy jednostek miar 8 zaliczenie
2 Zadania i organizacja metrologii wojskowej 2 zaliczenie
3 Pomiary i metody pomiarowe 8 zaliczenie
4 Wynik pomiaru. Dokładność pomiarów i przykłady obliczania niepewności pomiarowej 10 zaliczenie
5 Realizacja pomiarów wybranych wielkości fizycznych 10 zaliczenie
6 Egzamin końcowy 2 egzamin
pisemny
Razem 40

Programy nauczania przedmiotów

1. Podstawowe pojęcia metrologii, układy jednostek miar

Wielkość mierzalna; jednostka miary; spójny układ jednostek miar SI; wartość wielkości i skala wielkości; pomiar i wynik pomiaru; dokładność; powtarzalność i odtwarzalność wyników pomiarów; niepewność pomiaru; błąd przypadkowy i systematyczny; przyrządy pomiarowe; przetworniki pomiarowe; charakterystyki przyrządów pomiarowych; warunki normalne użytkowania; klasa dokładności; wzorce jednostek miar, etalony i wzorce jednostek miar, kalibracja i sprawdzanie przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności.

2. Zadania i organizacja metrologii wojskowej

Krajowy system pomiarowy; miejsce i rola wojskowych laboratoriów metrologicznych w krajowym systemie pomiarowym, obecna organizacja metrologii w resorcie Obrony Narodowej, podstawowe zadania organów wykonawczych i ich rejony odpowiedzialności.

3. Pomiary i metody pomiarowe

Proces pomiarowy; układy pomiarowe; pojęcie metody pomiarowej i klasyfikacja metod; metody bezpośrednie, pośrednie i złożone; metody porównawcze (odchyłowa, różnicowa, metody zerowe, metody podstawieniowe i przestawieniowe); metody przetwarzania analogowo-cyfrowego.

4. Wynik pomiaru. Dokładność pomiarów i przykłady obliczania niepewności

Wynik pomiaru; obróbka matematyczna surowych wyników pomiaru. Klasyfikacja błędów pomiarów; błędy systematyczne; błędy przypadkowe; klasa przyrządu pomiarowego, szacowanie niedokładności pomiarów pośrednich; ujednolicony system wyrażania niepewności; niepewność standardowa oraz niepewność złożona; niepewności typu A oraz typu B; niepewność rozszerzona.

5. Realizacja pomiarów wybranych wielkości fizycznych

Zadanie pomiarowe. Ustalenie metody pomiaru i dobór przyrządów i wyposażenia pomiarowego do realizacji określonego zadania. Wielkość mierzona i wielkości wpływające. Ekspozycja przyrządów pomiarowych. Pomiar i obróbka wyników pomiarowych (z uwzględnieniem charakterystyk metrologicznych przyrządów pomiarowych). Praktyczna realizacja pomiarów wybranych wielkości fizycznych.